1667-ben a 95 tétel kiszögezésének 150. évfordulóján II. János György szász választófejedelem elrendelte, hogy ezt a napot, amit a vallásjavítás kezdődátumának lehet tekinteni, megünnepeljék.